สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3509900160223
 • ชื่อธุรกิจ
 • เปียงสุขก๊า
 • สุรเชษฐ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ของที่ระลึก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053214009
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • ว่าที่ ร.อ. สุรเชษฐ์ ชาติวิญญู
 • สุรเชษฐ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053214009
 • เบอร์มือถือ
 • 0866735818
 • อีเมล์
 • chadwinyou@hotmail.com