สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชน สวนสมุนไพร นวรัช
 • รัชนิศ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ต้นไม้/น้ำสมุนไพร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ปทุมธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว รัชนิศ สุริยันต์
 • รัชนิศ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0863087651
 • อีเมล์
 • chanokmart.wanna@gmail.com