สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0125543006925
 • จารุวรรณ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เรซพอนด์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47593
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ร้านขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่าง
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องพ่นฆ่าเชื้อกำจัดแมลง และสินค้านวัตกรรม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว จารุวรรณ์ สุขสวัสดิ์
 • จารุวรรณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 029686673
 • เบอร์มือถือ
 • 0818359964
 • อีเมล์
 • sale@respondgroups.com