สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105560180458
 • เจนณิชา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เอท พลัส ทู แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 69100
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมทางกฎหมาย
 • สินค้า/บริการ
 • รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว เจนณิชา เพชรฤทธิ์
 • เจนณิชา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 020587282
 • เบอร์มือถือ
 • 0654799959
 • อีเมล์
 • jennicha.petchrich@gmail.com