สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0867314701867
 • ชื่อธุรกิจ
 • กาแฟชุมพร
 • ปิยะ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กาแฟคั่ว-บด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ชุมพร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ปิยะ หนูสุด
 • ปิยะ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0801468425
 • เบอร์มือถือ
 • 0801468425
 • อีเมล์
 • Coffee-chumphon@hotmail.com