สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • สายทิพย์
 • มุกนัดดา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สมุนไพรสำหรับทำความสะอาดผิวและทำความสะอาดทั่วไป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ปทุมธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว มุกนัดดา พิทักษ์เกตุ
 • มุกนัดดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 081-6947413
 • อีเมล์
 • etaciuformation@yahoo.com