สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0853546000288
 • ทัศนีย์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • อี.ที.อิเล็กทรอนิกส์
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46433
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งเครื่องกีฬา
 • สินค้า/บริการ
 • ซื้อ จัดหา เช่า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • มอก.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ระนอง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ทัศนีย์ อุ่นพิชัย
 • ทัศนีย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 077822292
 • เบอร์มือถือ
 • 0817974599
 • อีเมล์
 • et_nee@hotmail.com