สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ขนมเปี๊ยแม่เตี๊ยง
 • ธาดา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ขนมเปี๊ยกุหลาบ ใส้ไข่เค็ม ถั่วเหลือง ถั่วแดง เผือก ชาเขียว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • นครศรีธรรมราช

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธาดา เจริญพูล
 • ธาดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0828093227
 • อีเมล์
 • tada0828093227@gmail.com