สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0263539000036
 • ปิยะชาติ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ปิยะวรรณ ออโตเมชั่น
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47612
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน
 • สินค้า/บริการ
 • ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • มอก.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • นครนายก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ปิยะชาติ จันลา
 • ปิยะชาติ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 037315073-5
 • เบอร์มือถือ
 • 0818689841
 • อีเมล์
 • piyachat.japw@gmail.com