สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • จำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์
 • สมหมาย 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ปุ๋ยอินทรีย์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มาตราฐานกระทรวงเกษตร
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • นครนายก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สมหมาย มณีน่วม
 • สมหมาย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0870756118
 • เบอร์มือถือ
 • 0982707091
 • อีเมล์
 • sommai.7091@gmail.com