สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3920600190842
 • ชื่อธุรกิจ
 • บ้านขนมศุภวัลย์
 • ชาญณรงค์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายขนมเค้กตรัง, เต้าส้อ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • HACCP, GMP, อย., ฮาลาล
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ตรัง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชาญณรงค์ วงศ์หนองเตย
 • ชาญณรงค์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0-7527-1080
 • เบอร์มือถือ
 • 08-7805-1212
 • อีเมล์
 • peterpanv7@yahoo.co.th