สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ข้าวตรามดตะนอย
 • สมเกียรติ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวแปรรูป (ข้าวสาร ข้าวสังข์หยด ข้าวญี่ปุ่น ข้าวลืมผัว)
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สมเกียรติ สุดใจ
 • สมเกียรติ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 084-8070835
 • อีเมล์
 • somkait_357@hotmail.com