สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วรรณีการเกษตร
 • ประจักษ์กฤษณ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ค้าข้าว ข้าวโพด ปั๊มน้ำมัน รับซื้อไม้เนื้ออ่อน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ประจักษ์กฤษณ์ หาญศิริมาศ
 • ประจักษ์กฤษณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0871769292
 • อีเมล์
 • 0871769292@hotmail.com