สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ชิดภิรมย์ข้าวสังข์หยดพัทลุง
 • รณชัย 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวสังข์หยดพัทลุง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0891651248
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • พัทลุง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย รณชัย อเปสริยโย
 • รณชัย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0942516891
 • เบอร์มือถือ
 • 891651248
 • อีเมล์
 • chidpiromsangyodrice@gmail.com