สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ทรัพย์เทเลอร์
 • นรินทร์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อผ้า / เสื้อสูท
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย นรินทร์ คำวิชัย
 • นรินทร์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 054410220
 • เบอร์มือถือ
 • 0894316483
 • อีเมล์
 • DAD_NARIN@hotmail.com