สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • suriyaforra
 • สุริยา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ฟาร์มดอกหน้าวัว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • การเกษตร การป่าไม้ และการประมง
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำพูน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สุริยา คันธวิธูร
 • สุริยา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053 093694
 • เบอร์มือถือ
 • 0843788234
 • อีเมล์
 • suriyacantavitool@gmail.com