สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3410102303496
 • ชื่อธุรกิจ
 • ชนาภาผลิตภัณฑ์
 • ชนาภา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายสินค้าแปรรูปทางการเกษตรและปศุสัตว์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ชนาภา หันจางสิทธิ์
 • ชนาภา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0955980960
 • เบอร์มือถือ
 • 0870404908
 • อีเมล์
 • khunratt@gmail.com