สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0955559000584
 • อัฟนาน 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • อัฟนานจิวเวลรี่ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47732
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ร้านขายปลีกเครื่องประดับ
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องประดับ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ยะลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว อัฟนาน ขุนตามา
 • อัฟนาน 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0918493888
 • อีเมล์
 • afnanjewelry@gmail.com