สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ไร่หน่อคำ
 • ชุติมา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • มะม่วงและพืชผลทางการเกษตร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กาฬสินธุ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ชุติมา เศรษฐสุริยพงศ์
 • ชุติมา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0847426998
 • เบอร์มือถือ
 • 0847426998
 • อีเมล์
 • zeear11@hotmail.com