สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • นางสาวอัญชนา
 • อัญชนา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวไรซ์เบอร์รี่,จมูกข้าวไรซ์เบอร์รี่,ไข่ไก่อินทรีย์,กล้วยนางพญา3รส
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กาฬสินธุ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว อัญชนา วัฒนนัทธ์ภักดี
 • อัญชนา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0933322931
 • เบอร์มือถือ
 • 0933322931
 • อีเมล์
 • Anchanar99@gmail.com