สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านถนอมรัตน์
 • ถนอมรัตน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สุกี้,แกเห็ด3รส,ยำ,อาหารอีสาน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กาฬสินธุ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ถนอมรัตน์ ฟองจันงาม
 • ถนอมรัตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0801697414
 • เบอร์มือถือ
 • 0801697414
 • อีเมล์
 • ks_ops@moc.go.th