สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0225559000858
 • ศิริพรรณ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • คิชฌกูฏออร์แกนิคฟาร์ม จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 01139
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การปลูกพืชผักอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • ผักสลัด ผักออร์แกนิค ผักไฮโดรโปนิกส์ ผลไม้อบแห้ง ไอศกรีมผัก ชาผัก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • มาตรฐานสินค้า
 • GAP GMP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • จันทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ศิริพรรณ เจริญแพทย์
 • ศิริพรรณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 039460792
 • เบอร์มือถือ
 • 0847797884
 • อีเมล์
 • kithydro@hotmail.com