สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3929900456030
 • ชื่อธุรกิจ
 • มิตรไมตรี รองเท้ายางพารา M.M.T.
 • สุภาพร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายรองเท้ายางพารา รองเท้าหนังสุภาพบุรุษ-สตรี (เด็ก,ผู้ใหญ่)
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ตรัง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สุภาพร คล้ายคง
 • สุภาพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0828240224
 • อีเมล์
 • Supaporn5115@hotmail.com