สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • มัดย้อมบงกช
 • ดาว 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้ามีดย้อมแปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรปราการ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ดาว วงเวียน
 • ดาว 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0918704568
 • อีเมล์
 • chayanit.nagavajra@gmail.com