สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง
 • จิราภรณ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลไม้อบแห้ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว จิราภรณ์ สวัสดเมธานนท์
 • จิราภรณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0896077203
 • เบอร์มือถือ
 • 089-6077203
 • อีเมล์
 • jiraris.boss@gmail.com