สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3500200398962
 • ชื่อธุรกิจ
 • บีเฮิร์บสมุนไพร Beeherb
 • นิภาธร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สบู่สมุนไพร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • TiSi
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว นิภาธร อินทจักร์
 • นิภาธร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0923637141
 • เบอร์มือถือ
 • 0923637141
 • อีเมล์
 • beeherb.th@gmail.com