สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0515558000614
 • เจษฎา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • วูลฟ์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47912
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
 • สินค้า/บริการ
 • ให้คำปรึกษา ออกแบบ และพัฒนา website, mobile application, และระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร ตามความต้องการของแต่ละองค์กร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เจษฎา ศรีบุญวรกุล
 • เจษฎา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0652942463
 • เบอร์มือถือ
 • 0652942463
 • อีเมล์
 • phuproud@gmail.com