สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3920600258412
 • ชื่อธุรกิจ
 • ปลาเค็มกางมุ้ง ศิริวรรณ
 • ศิริวรรณ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อาหารทะเลแปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ตรัง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ศิริวรรณ ชูเสียงแจ้ว
 • ศิริวรรณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 075248047
 • เบอร์มือถือ
 • 0813282548
 • อีเมล์
 • siriwanrinny@gmail.com