สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1409900251878
 • ชื่อธุรกิจ
 • บ้านขนมแพวแพว
 • รสสุคนธ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อาหาร/ขนมไทย/ขนมอบเบเกอ์รี่/อาหารปรุงสด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • นครพนม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง รสสุคนธ์ ชัยสุวรรณ
 • รสสุคนธ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0807159110
 • เบอร์มือถือ
 • 0807159110
 • อีเมล์
 • praew.praew7583@gmail.com