สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ผู้ใหญ่แหม่มแจ่วบอง
 • วิสาขา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • แจ่วบอง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • หนองคาย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว วิสาขา สุดสงคราม
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0899407188
 • อีเมล์
 • vachichana@gmail.com