สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0103541021208
 • ปัทม์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • วัฒนกิจฟุตแวร์
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 15201
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตรองเท้าหนัง
 • สินค้า/บริการ
 • รองเท้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • มาตรฐานสินค้า
 • OTOP 5 ดาว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ปัทม์ ปัญญานุตรักษ์
 • ปัทม์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0814024120
 • อีเมล์
 • puttpan@gmail.com