สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านบ้านไหม
 • อัจฉราภรณ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กระเป๋าผ้าแฮนเมด / เครื่องประดับ / ผลิตภัณฑ์ไหมพรม (ตามฤดูกาล)
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว อัจฉราภรณ์ วงศ์ขัติย์
 • อัจฉราภรณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 084-3704384
 • อีเมล์
 • autpooh@hotmail.com