สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านบุญแสนแผนไทย
 • นริญญา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ลูกประคบ สมุนไพรอบตัว น้ำผึ้งสมุนไพร สมุนไพรรวมแห้ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOPประจำปี 2559 ระดับ 2 ดาว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กาฬสินธุ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง นริญญา บุญแสน
 • นริญญา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0895765707
 • เบอร์มือถือ
 • 0895765707
 • อีเมล์
 • ks_ops@moc.go.th