สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3101203650136
 • ชื่อธุรกิจ
 • PUNIKA
 • Nimirt 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายเครื่องสำอางค์สมุนไพร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • _
 • เบอร์โทรศัพท์
 • _
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรปราการ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย Nimirt Ninyamasiri
 • Nimirt 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0863262053
 • เบอร์มือถือ
 • 0863262053
 • อีเมล์
 • Nimitv.25560@gmail.com