สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Helpful Hemp
 • โบว์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์ใยจากใยกัญชง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • หมวก กระเป๋า งานถักทอ
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สุราษฎร์ธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง โบว์ อำพรรณ
 • โบว์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0865595884
 • เบอร์มือถือ
 • 0996137043
 • อีเมล์
 • ampanbow7@gmail.com