สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมมัดย้อม
 • นายศรัณย์พงค์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อผ้าไหมมัดย้อม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุดรธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย นายศรัณย์พงค์ บุรินทรนิตย์
 • นายศรัณย์พงค์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 093-3251864
 • เบอร์มือถือ
 • 093-3251864
 • อีเมล์
 • Pom8641@hotmail.com