สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0575556001681
 • กมลลักษณ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เค แอล พี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46103
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งสิ่งทอเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องหนังและของใช้ในครัวเรือนโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
 • สินค้า/บริการ
 • ระบบบาร์โค้ด/สติ๊กเกอร์/ริบบอน/กระดาษความร้อน/เครื่องPrinter Barcode / Scanner ฯลฯ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • พัฒนาและออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงราย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว กมลลักษณ์ พศินธีรวงศ์
 • กมลลักษณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0918576116
 • เบอร์มือถือ
 • 0951428222
 • อีเมล์
 • Kamonlak.klp@gmail.com