สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0113556000473
 • ชื่อธุรกิจ
 • หจก.อินได
 • จินดา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำปลาหวาน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรปราการ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว จินดา จันต๊ะภา
 • จินดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 021837243
 • เบอร์มือถือ
 • 0618792445
 • อีเมล์
 • jinda5006@hotmail.co.th