สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0992003799461
 • ชื่อธุรกิจ
 • DE'FAST GLOBAL ORDINARY
 • นภัสนันท์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • PARISE'
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ระยอง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง นภัสนันท์ กุลภัทร์วัฒนา
 • นภัสนันท์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0875398988
 • เบอร์มือถือ
 • 0875398988
 • อีเมล์
 • parise.dc@icloud.com