สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพมนต์
 • ธีระ ด้วงลำพัธ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวทิพมนต์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย. , GMP Coxdex
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • นครพนม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธีระ ด้วงลำพัธ์ ด้วงลำพันธ์
 • ธีระ ด้วงลำพัธ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0872277637
 • เบอร์มือถือ
 • 0872277637
 • อีเมล์
 • Powermove_1990@hotmail.com