สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3480500305901
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลอดภัยบ้านต้อง
 • เรืองสวัสดิ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวกล้อง ข้าวฮาง พืชผลการเกษตร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • นครพนม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เรืองสวัสดิ์ มุลตองคะ
 • เรืองสวัสดิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0986076761
 • อีเมล์
 • ruangswat1955@gmail.com