สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • ค229723
 • ชื่อธุรกิจ
 • ปลาเค็มกางมุ้ง แม่จินต์
 • ศุภวรรณ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อาหารทะเลแปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • เครื่องหมายรับรองฮาลาล เครื่องหมาย อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ตรัง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ศุภวรรณ อั้นเต้ง
 • ศุภวรรณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0842939371
 • อีเมล์
 • chaweewan_50@hotmail.com