สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3480100262032
 • ชื่อธุรกิจ
 • ชัชชนา ผ้าฝ้าย
 • ชัดชาย 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าฝ้าย เสื้อผ้าสำเร็จรูปจากผ้าฝ้าย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช. , OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • นครพนม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชัดชาย วงจวง
 • ชัดชาย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 093-5346855
 • เบอร์มือถือ
 • 093-5346855
 • อีเมล์
 • s_hanthamrongwit@hotmail.com