สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กรรณิการ์ไหมไทย
 • กิตติวัฒน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าไหม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • Otop ระดับ 5 ดาว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • นครพนม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย กิตติวัฒน์ ศิริกมล
 • กิตติวัฒน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 087-3217039,086-7977253
 • เบอร์มือถือ
 • 087-3217039,086-7977253
 • อีเมล์
 • Ken2860@hotmail.com