สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • จินจินผ้าปักชาวเขา
 • ศรีประภา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องแต่งกาย (งานปักชาวเขา) เสื้อ กระโปรง กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ศรีประภา วงศ์จินดารักษ์
 • ศรีประภา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0969697205
 • อีเมล์
 • Ammyles2@hotmail.com