สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 7770000000320
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนไทพฤกษา
 • สุเทพ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวเพื่อความงาม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • สิบเอก สุเทพ ชัยณรา
 • สุเทพ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0859522676
 • อีเมล์
 • hometea_27@hotmail.com