สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105558198493
 • สิทธิทรัพย์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ออแกนิคส์ แอนด์ คอมมูนิตี้ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46313
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งผักและผลไม้
 • สินค้า/บริการ
 • ผลผลิตเกษตรอินทรีย์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • มาตรฐานสินค้า
 • Organic Thailand, IFOAM, USDA, EU, NOP, PGS
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สิทธิทรัพย์ ศิรินวปรีดา
 • สิทธิทรัพย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0987396359
 • อีเมล์
 • sitthisup@gmail.com