สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105559021724
 • พงศ์กฤษฏิ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • คอนเฟิร์มกรุ๊ป จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 66191
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • บริการที่ปรึกษาการลงทุน
 • สินค้า/บริการ
 • อุตสาหกรรม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย พงศ์กฤษฏิ์ พัฒนวิจักษณ์
 • พงศ์กฤษฏิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0898299229
 • อีเมล์
 • confirmgroup@hotmail.com