สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3210300574277
 • ชื่อธุรกิจ
 • D Shop
 • ผ่องรพี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อผ้า ย.ยู่
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ระยอง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ผ่องรพี ช่างเหล็ก
 • ผ่องรพี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 082-7777286, 092-8598055
 • อีเมล์
 • ying.dshop@gmail.com