สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1003561000116
 • ชื่อธุรกิจ
 • เเหลมทอง อิมพอร์ต เเอนด์ เอ็กพอร์ต
 • อัมพา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • รองเท้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว อัมพา มะหาจันทร์
 • อัมพา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • +66992862649
 • เบอร์มือถือ
 • +66992862649
 • อีเมล์
 • ampamahajan@gmail.com